slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6591 ДЛС Тунджа 27.02.2023 цр,кдб,бл 2305 Процедури за добив на дървесина 56,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6527 ДЛС Тунджа 25.01.2023 ак, цр, бл, кгбр 2308,2309 Процедури за добив на дървесина 62,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6382 на ДЛС Тунджа от 14.12.2022 е прекратена!
6382 ДЛС Тунджа 14.12.2022 ак,цр,бл,кгбр,бл 2308,2309 Процедури за добив на дървесина 76,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6221 ДЛС Тунджа 27.07.2022 тп 2217 Процедури за добив на дървесина 14,158.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6104 ДЛС Тунджа 19.04.2022 чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгбр, тп 2206, 2217 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6022 ДЛС Тунджа 15.03.2022 чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгб 2206, 2211, 2212, 2213, 2214,2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 116,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5783 ДЛС Тунджа 08.12.2021 ак, глд, чб, чдб 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207 Процедури за добив на дървесина 125,848.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5341 ДЛС Тунджа 29.04.2021 яс, тп, цр 2112 Процедури за добив на дървесина 184.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4885 ДЛС Тунджа 16.12.2020 цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр 2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4586 ДЛС Тунджа 02.09.2020 ак 2006 Процедури за добив на дървесина 16,905.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4543 ДЛС Тунджа 30.07.2020 пяс, лбд, ббрс 2010 Процедури за добив на дървесина 8,694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4127 на ДЛС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!
4127 ДЛС Тунджа 13.04.2020 бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб 2011 Процедури за добив на дървесина 23,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3599 ДЛС Тунджа 03.12.2019 бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп 2003, 2004, 2005, 2007 Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3187 ДЛС Тунджа 28.06.2019 чб, цр, кдб, бл, мжд, кгбр, пкл, тп, ак, пяс, ббрс, лдб, кл 1914, 1915 и 1916 Процедури за добив на дървесина 32,774.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2996 ДЛС Тунджа 24.04.2019 цр,лдб бл,пяс,мжд,кгбр,пкл 1912 и 1913 Процедури за добив на дървесина 21,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2621 ДЛС Тунджа 18.12.2018 чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл 1905, 1907 и 1908 Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2203 ДЛС Тунджа 02.07.2018 лдб;ббрс;кл 1817 Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2122 ДЛС Тунджа 31.05.2018 цр, бл,кдб,мжд,кгбр 1806 Процедури за добив на дървесина 8,451.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1999 ДЛС Тунджа 11.04.2018 чб, ак, глд, яс, цр, бл, бб 1810, 1813 и 1816 Процедури за добив на дървесина 59,809.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1947 ДЛС Тунджа 06.03.2018 чб,ак 1805 Процедури за добив на дървесина 50,148.00 лв. без ДДС