slide

Заповеди | ДЛС Тунджа

Заповед №РД-10-59/28.05.2024г. за учредяване право на ползване в ГТ
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДЛС Тунджа
Право на ползване в ГТ
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДЛС Тунджа
ЗАП-00940-27.10.2022
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед
Файл
Добавен
31.01.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед за учредяване право на ползване в ГТ за устройване на постоянен очелин, по смисъла на чл.70, ал.7 от ЗГ
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от ЗГ
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДЛС Тунджа