slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6382 ДГС Тунджа 14.12.2022 ак,цр,бл,кгбр,бл 2308,2309 Процедури за добив на дървесина 76,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6336 ДГС Тунджа 14.10.2022 0 2022-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,258.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6239 ДГС Тунджа 12.08.2022 - 2211-П Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,544.71 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6221 ДГС Тунджа 27.07.2022 тп 2217 Процедури за добив на дървесина 14,158.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6104 ДГС Тунджа 19.04.2022 чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгбр, тп 2206, 2217 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6093 ДГС Тунджа 02.09.2021 пяс 2114 Договаряне

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6022 ДГС Тунджа 15.03.2022 чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгб 2206, 2211, 2212, 2213, 2214,2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 116,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5996 ДГС Тунджа 08.03.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 459,885.55 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5980 ДГС Тунджа 01.03.2022 0 1/2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5922 ДГС Тунджа 01.02.2022 2022-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 137,619.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5783 ДГС Тунджа 08.12.2021 ак, глд, чб, чдб 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207 Процедури за добив на дървесина 125,848.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5657 ДГС Тунджа 02.11.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,220.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5356 ДГС Тунджа 01.06.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,714.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5341 ДГС Тунджа 29.04.2021 яс, тп, цр 2112 Процедури за добив на дървесина 184.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5155 ДГС Тунджа 17.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,915.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5096 на ДГС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!
5096 ДГС Тунджа 02.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,575.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5090 ДГС Тунджа 23.02.2021 ак 2111 Продажба на стояща дървесина на корен 39,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5070 ДГС Тунджа 16.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 704,223.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4896 на ДГС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4896 ДГС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4885 ДГС Тунджа 16.12.2020 цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр 2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС