slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6497 ДЛС Тунджа 04.01.2023 0 2023-1 Лесокултурни мероприятия 344,861.25 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
920 ДЛС Тунджа 11.04.2017 0 2017-4 Лесокултурни мероприятия 84,504.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
889 ДЛС Тунджа 04.04.2017 0 2017-3 Лесокултурни мероприятия 123,422.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
391 ДЛС Тунджа 08.11.2016 11.11.2016 2016-4 Лесокултурни мероприятия 88,831.24 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
345 ДЛС Тунджа 26.09.2016 храсти 1618-2 Лесокултурни мероприятия 1,998.97 лв. без ДДС