Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Ямбол, ул. “ В. Караьозов “11

e-mail : dgstundzha@uidp-sliven.com
тел. 046 66 26 70; факс : 046 66 26 75
факс