Документи

обявление чл38, ал.5.pdf
Файл
Добавен
11.01.2019 / ДГС Тунджа
ИНФОРМАЦИЯ за определените количества и цени на дърва за огрев, които ще се продават по ценоразпис на физически лица до края на 2018 година
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ предоставяне на дървесина по чл.38, ал.1 от НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ТП "ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Тунджа
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
04.11.2016 / ДГС Тунджа