slide

Документи | ДЛС Тунджа

Справка за начислените и изплатени възнаграждения на членовете на УС на ЮИДП за първо трим. на 2024г.
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Тунджа
Указания за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от ЗГ или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДЛС Тунджа
Обявление
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДЛС Тунджа
банкова сметка ТП "ДЛС Тунджа"
Файл
Добавен
20.07.2023 / ДЛС Тунджа
Обявление МТ
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДЛС Тунджа
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП ДГС Тунджа.
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДЛС Тунджа
Обявление
Файл
Добавен
15.10.2021 / ДЛС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТУНДЖА"
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДЛС Тунджа
обявление чл38, ал.5.pdf
Файл
Добавен
11.01.2019 / ДЛС Тунджа
ИНФОРМАЦИЯ за определените количества и цени на дърва за огрев, които ще се продават по ценоразпис на физически лица до края на 2018 година
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДЛС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ предоставяне на дървесина по чл.38, ал.1 от НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДЛС Тунджа
ОБЯВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ТП "ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДЛС Тунджа
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
04.11.2016 / ДЛС Тунджа