slide

Ценоразписи | ДЛС Тунджа

Ценоразпис
Файл
Добавен
21.06.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис на минимални цени за ползване на услугите за организирания ловен туризъм в ТП "ДГС Тунджа" от 01.10.2022г. до 28.02.2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически/юридически лица/ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис - технологична дървесина
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически/юридически лица/ за лични нужди без право на продажба
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
03.02.2022 / ДЛС Тунджа
Минимални цени за ползване на услугите по реда на ОЛТ в ТП "ДГС Тунджа"
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за минималните продажни цени на колхидски фазан от фазанария "Долна Топчия"
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ОТ ПОДОТД. 69„а“
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДЛС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЧБ ОТ ПОДОТД. 232„о“
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА чб ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 128„ж“,„к“
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДЛС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА АКАЦИЕВА ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 147„ж“
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА - 2020
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДЛС Тунджа