Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДГС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
03.02.2022 / ДГС Тунджа
Минимални цени за ползване на услугите по реда на ОЛТ в ТП "ДГС Тунджа"
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис за минималните продажни цени на колхидски фазан от фазанария "Долна Топчия"
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДГС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2020 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ОТ ПОДОТД. 69„а“
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДГС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЧБ ОТ ПОДОТД. 232„о“
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА чб ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 128„ж“,„к“
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА АКАЦИЕВА ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 147„ж“
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА - 2020
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ ЗА 2019/2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
18.09.2019 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
07.02.2019 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ- СЕЗОН 2018-2019г
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Тунджа
Ценоразпис ОЗМ от чб
Файл
Добавен
18.01.2018 / ДГС Тунджа
ЦИНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ТВ.Д-ВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ 2018 г
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Тунджа