slide

Ценоразписи | ДЛС Тунджа

ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
23.05.2024 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
01.03.2024 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
04.01.2024 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.12.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Ормана"
Файл
Добавен
27.10.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.06.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис на минимални цени за ползване на услугите за организирания ловен туризъм в ТП "ДГС Тунджа" от 01.10.2022г. до 28.02.2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически/юридически лица/ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис - технологична дървесина
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически/юридически лица/ за лични нужди без право на продажба
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
03.02.2022 / ДЛС Тунджа
Минимални цени за ползване на услугите по реда на ОЛТ в ТП "ДГС Тунджа"
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за минималните продажни цени на колхидски фазан от фазанария "Долна Топчия"
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДЛС Тунджа