Процедура № 6981 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 26.01.2024 525.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на територията на ТП ,, ДЛС - Тунджа ” - № 2408

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2408 чб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м.