slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7033 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7033 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб 2404 Процедури за добив на дървесина 34,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 7032 на ДЛС Тунджа от 17.06.2024 е прекратена!
7032 ДЛС Тунджа 17.06.2024 чб,цр,бл 2403 Процедури за добив на дървесина 22,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6985 ДЛС Тунджа 27.02.2023 чб 2319 Процедури за добив на дървесина 9,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6984 ДЛС Тунджа 27.11.2023 чб 2318 Процедури за добив на дървесина 9,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6983 ДЛС Тунджа 28.02.2024 чб 2413 Процедури за добив на дървесина 17,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6982 ДЛС Тунджа 23.02.2024 чб 2410 Процедури за добив на дървесина 8,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6981 ДЛС Тунджа 26.01.2024 чб 2408 Процедури за добив на дървесина 525.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6937 ДЛС Тунджа 06.02.2024 цр, кдб, бл, мжд, кгбр, чб, глд, срлп 2402,2405,2407,2409 Процедури за добив на дървесина 116,005.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6911 ДЛС Тунджа 04.01.2024 0 2024-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 902,767.78 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6866 ДЛС Тунджа 20.12.2023 ak, глд 2405, 2406, 2407 Процедури за добив на дървесина 104,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6851 ДЛС Тунджа 16.11.2023 2317 Продажба на стояща дървесина на корен 61,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6841 ДЛС Тунджа 25.10.2023 чб, кдб, мжд 2312 Продажба на стояща дървесина на корен 21,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6829 ДЛС Тунджа 18.09.2023 мжд, цр, бл 2314 Процедури за добив на дървесина 1,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6806 ДЛС Тунджа 07.09.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6791 ДЛС Тунджа 30.08.2023 чб 2313 Продажба на стояща дървесина на корен 161,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6741 ДЛС Тунджа 11.07.2023 чб 2311 Продажба на стояща дървесина на корен 190,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6646 ДЛС Тунджа 05.04.2023 0 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,745.29 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6591 ДЛС Тунджа 27.02.2023 цр,кдб,бл 2305 Процедури за добив на дървесина 56,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6527 ДЛС Тунджа 25.01.2023 ак, цр, бл, кгбр 2308,2309 Процедури за добив на дървесина 62,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6497 ДЛС Тунджа 04.01.2023 0 2023-1 Лесокултурни мероприятия 344,861.25 лв. без ДДС Профил на купувача