Процедура № 6937 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 06.02.2024 116,005.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии на територията на ТП ,, ДЛС Тунджа ” - № 2402, 2405, 2407, 2409

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402,2405,2407,2409 цр, кдб, бл, мжд, кгбр, чб, глд, срлп 20 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м. 378 куб.м. 2239 куб.м. 0 куб.м. 3448 куб.м.