Процедура № 6983 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 28.02.2024 17,885.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на територията на ТП ,, ДЛС - Тунджа ” - обект № 2413

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2413 чб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м.