slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4101 ДЛС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4079 ДЛС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача