Процедури

Процедура № 2994 на ДГС Тунджа

Процедура № 2994 на ДГС Тунджа от 15.04.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 15.04.2019
Втора дата 19.04.2019
Начална цена 4,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата торове и други за нуждите на ТП ДГС Тунджа“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.