Процедури

Процедура № 4051 на ДГС Тунджа

Процедура № 4051 на ДГС Тунджа от 14.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 14.04.2020
Втора дата
Начална цена 4,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет “Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.