Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1497 ДГС Тунджа 31.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП "ДГС-ТУНДЖА" ЯМБОЛ Виж пълна информация
1461 ДГС Тунджа 13.10.2017 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1375 ДГС Тунджа 08.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" - ЯМБОЛ Виж пълна информация
1351 ДГС Тунджа 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОСИГУРЯВАНА НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА" -ЯМБОЛ Виж пълна информация
1343 ДГС Тунджа 29.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ

Виж пълна информация
Процедура № 1343 на ДГС Тунджа от 29.08.2017 е прекратена!
1265 ДГС Тунджа 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2017Г. НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28 02 1987 г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ МЕД. ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Виж пълна информация
946 ДГС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТП"ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 946 на ДГС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
900 ДГС Тунджа 28.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
886 ДГС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ОБЕКТ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 886 на ДГС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
882 ДГС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО- И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 882 на ДГС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
881 ДГС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
880 ДГС Тунджа 21.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 426.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ Виж пълна информация
879 ДГС Тунджа 24.03.2017 Покана до определени лица 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на ТП"ДГС-Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 879 на ДГС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
859 ДГС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,869.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата /оран/ за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
832 ДГС Тунджа 07.03.2017 13.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 832 на ДГС Тунджа от 07.03.2017 е прекратена!
420 ДГС Тунджа 22.11.2016 29.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване по заявка на възложителят на електро и железарски материали необходими за дейността на стопанството“ Виж пълна информация
Процедура № 420 на ДГС Тунджа от 22.11.2016 е прекратена!
329 ДГС Тунджа 17.10.2016 21.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
180 ДГС Тунджа 16.08.2016 22.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство „Тунджа”

Виж пълна информация
56 ДГС Тунджа 08.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“
Виж пълна информация
48 ДГС Тунджа 04.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ/ОРИГИНАЛНИ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ/, ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“
Виж пълна информация