slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1509 на ДЛС Тунджа от 05.12.2017 е прекратена!
1509 ДЛС Тунджа 05.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1497 ДЛС Тунджа 31.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1461 ДЛС Тунджа 13.10.2017 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1375 ДЛС Тунджа 08.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1351 ДЛС Тунджа 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1343 на ДЛС Тунджа от 29.08.2017 е прекратена!
1343 ДЛС Тунджа 29.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1265 ДЛС Тунджа 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 946 на ДЛС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
946 ДЛС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
900 ДЛС Тунджа 28.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 886 на ДЛС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
886 ДЛС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 882 на ДЛС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
882 ДЛС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
881 ДЛС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
880 ДЛС Тунджа 21.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 426.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 879 на ДЛС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
879 ДЛС Тунджа 24.03.2017 Покана до определени лица 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
859 ДЛС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,869.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 832 на ДЛС Тунджа от 07.03.2017 е прекратена!
832 ДЛС Тунджа 07.03.2017 13.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 420 на ДЛС Тунджа от 22.11.2016 е прекратена!
420 ДЛС Тунджа 22.11.2016 29.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
329 ДЛС Тунджа 17.10.2016 21.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
180 ДЛС Тунджа 16.08.2016 22.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
56 ДЛС Тунджа 08.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача