slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6791 ДЛС Тунджа 30.08.2023 чб 2313 Продажба на стояща дървесина на корен 161,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6741 ДЛС Тунджа 11.07.2023 чб 2311 Продажба на стояща дървесина на корен 190,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5090 ДЛС Тунджа 23.02.2021 ак 2111 Продажба на стояща дървесина на корен 39,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4896 на ДЛС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4896 ДЛС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4792 ДЛС Тунджа 26.11.2020 тп 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 13,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3878 ДЛС Тунджа 13.02.2020 здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб 2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3856 ДЛС Тунджа 06.02.2020 чб, бл, цр, чдб, срлп, ак 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 44,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2949 ДЛС Тунджа 12.04.2019 бл;цр;кгбр;кдб;пкл; мжд;срлп;ак 1906 Продажба на стояща дървесина на корен 20,180.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2809 ДЛС Тунджа 21.02.2019 1910 Продажба на стояща дървесина на корен 27,571.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2738 ДЛС Тунджа 29.01.2019 тп 1909 Продажба на стояща дървесина на корен 92,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2726 ДЛС Тунджа 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2597 ДЛС Тунджа 13.12.2018 ак,бл,кдб,цр,кгбр,срлп,мжд 1903 r 1904 Продажба на стояща дървесина на корен 78,090.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1841 ДЛС Тунджа 15.02.2018 чб;бл,кдб,цр,кгбр,дрш И тп 1814;1812;1804 Продажба на стояща дървесина на корен 127,925.05 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1604 ДЛС Тунджа 05.12.2017 тп,ак и глд 1802 и 1811 Продажба на стояща дървесина на корен 162,008.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1603 ДЛС Тунджа 05.12.2017 тп 1801 Продажба на стояща дървесина на корен 71,490.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1580 на ДЛС Тунджа от 30.11.2017 е прекратена!
1580 ДЛС Тунджа 30.11.2017 тп 1801 Продажба на стояща дървесина на корен 70,959.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1034 ДЛС Тунджа 23.05.2017 бл,кдб,цр,кгбр,пбрс,мждр,пкл, срлп,дрш 1711,1712,1713 Продажба на стояща дървесина на корен 105,344.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
868 ДЛС Тунджа 27.03.2017 чн 1709 Продажба на стояща дървесина на корен 32,614.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 811 на ДЛС Тунджа от 15.03.2017 е прекратена!
811 ДЛС Тунджа 15.03.2017 чн 1709 Продажба на стояща дървесина на корен 32,614.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
634 ДЛС Тунджа 13.12.2016 16.12.2016 тп,чб,ак 1702 и 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 140,294.73 лв. без ДДС