slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4029 ДЛС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача