slide

Процедури | ДЛС Тунджа

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5341 ДЛС Тунджа 29.04.2021 яс, тп, цр 2112 Процедури за добив на дървесина 184.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5155 ДЛС Тунджа 17.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,915.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5096 на ДЛС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!
5096 ДЛС Тунджа 02.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,575.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5090 ДЛС Тунджа 23.02.2021 ак 2111 Продажба на стояща дървесина на корен 39,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5070 ДЛС Тунджа 16.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 704,223.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4896 на ДЛС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4896 ДЛС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4885 ДЛС Тунджа 16.12.2020 цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр 2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4792 ДЛС Тунджа 26.11.2020 тп 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 13,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4701 ДЛС Тунджа 19.10.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,502.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4586 ДЛС Тунджа 02.09.2020 ак 2006 Процедури за добив на дървесина 16,905.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4543 ДЛС Тунджа 30.07.2020 пяс, лбд, ббрс 2010 Процедури за добив на дървесина 8,694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4206 ДЛС Тунджа 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4127 на ДЛС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!
4127 ДЛС Тунджа 13.04.2020 бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб 2011 Процедури за добив на дървесина 23,575.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4101 ДЛС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4079 ДЛС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4051 на ДЛС Тунджа от 14.04.2020 е прекратена!
4051 ДЛС Тунджа 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4029 ДЛС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4020 на ДЛС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!
4020 ДЛС Тунджа 19.03.2020 тп 2007-2 Процедури за продажба на дървесина 8,049.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3998 ДЛС Тунджа 06.03.2020 Пазарни консултации Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3966 ДЛС Тунджа 27.02.2020 Пазарни консултации Профил на купувача