Процедура № 6741 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 11.07.2023 190,964.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет ,,Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2311 в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тунджа”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311 чб 28 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 2288 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2410 куб.м.

Документи