Процедура № 6591 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 27.02.2023 56,000.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС - Тунджа” за Обекти № 2305

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305 цр,кдб,бл 72 куб.м. 316 куб.м. 73 куб.м. 11 куб.м. 1112 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м.