Процедура № 6239 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 12.08.2022 2,544.71 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет „Подпомагане на естествено възобновяване в Обект 2211-П ''

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2211-П - 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.