Процедури

Процедура № 6093 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 02.09.2021
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет

Данни за дървесината

Обект/и № 2114
Дървесен вид пяс
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 229 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 229 куб.м.