Процедура № 6093 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 02.09.2021 Договаряне Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2114 пяс 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м.