Процедури

Процедура № 6022 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 15.03.2022
Втора дата
Начална цена 116,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване по сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обосоени обекти.

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2211, 2212, 2213, 2214,2215, 2216
Дървесен вид чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгб
Едра 152 куб.м.
Средна 421 куб.м.
Дребна 411 куб.м.
Технологична 1082 куб.м.
За огрев 2418 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4436 куб.м.