Процедура № 6022 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 15.03.2022 116,480.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване по сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обосоени обекти.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206, 2211, 2212, 2213, 2214,2215, 2216 чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгб 152 куб.м. 421 куб.м. 411 куб.м. 1082 куб.м. 2418 куб.м. 0 куб.м. 4436 куб.м.