Процедури

Процедура № 5980 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 21.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1/2022
Дървесен вид 0
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 0 Пр. куб.м.