Процедура № 5922 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 01.02.2022 137,619.47 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. варосоване, приготвяне на р-ра, кастрене), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно) в Обект 2022-1‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022-1 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.