Процедури

Процедура № 5096 на ДГС Тунджа

Процедура № 5096 на ДГС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 2,575.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.