Процедури

Процедура № 5090 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 23.02.2021
Втора дата
Начална цена 39,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Tърг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2111

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 366 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 539 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 987 куб.м.