Процедура № 4885 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 16.12.2020 97,750.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2103, 2104, 2105, 2106

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103, 2104, 2105, 2106 цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр 16 куб.м. 98 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 4054 куб.м. 0 куб.м. 4250 куб.м.