Процедури

Процедура № 4792 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 26.11.2020
Втора дата
Начална цена 13,714.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2014

Данни за дървесината

Обект/и № 2014
Дървесен вид тп
Едра 63 куб.м.
Средна 168 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 9 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 254 куб.м.