Процедура № 4586 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 02.09.2020 16,905.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2006

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2006 ак 0 куб.м. 60 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м.