Процедури

Процедура № 4206 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.