Процедури

Процедура № 4020 на ДГС Тунджа

Процедура № 4020 на ДГС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 19.03.2020
Втора дата
Начална цена 8,049.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Tърг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добита дървесина на склад в Обект № 2007-2

Данни за дървесината

Обект/и № 2007-2
Дървесен вид тп
Едра 62.13 куб.м.
Средна 0.00 куб.м.
Дребна 13.80 куб.м.
Технологична 6.00 куб.м.
За огрев 0.00 куб.м.
ОЗМ 18.89 куб.м.
Всичко 100.82 куб.м.