Процедури

Процедура № 3998 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 06.03.2020
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Пазарни консултации
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пазарни консултации
Предмет Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.