Процедури

Процедура № 3966 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Пазарни консултации
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пазарни консултации
Предмет Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС – Тунджа“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.