Процедури

Процедура № 3878 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 13.02.2020
Втора дата
Начална цена 17,056.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2008

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 36 куб.м.
За огрев 292 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 328 куб.м.