Процедури

Процедура № 3856 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 06.02.2020
Втора дата
Начална цена 44,575.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2009

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид чб, бл, цр, чдб, срлп, ак
Едра 35 куб.м.
Средна 440 куб.м.
Дребна 275 куб.м.
Технологична 25 куб.м.
За огрев 310 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1085 куб.м.