Процедура № 3094 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 3094 на ДЛС Тунджа от 20.06.2019 е прекратена!
ДЛС Тунджа 20.06.2019 6,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Тунджа “

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.