Процедури

Процедура № 2993 на ДГС Тунджа

Процедура № 2993 на ДГС Тунджа от 13.05.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 13.05.2019
Втора дата
Начална цена 426.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.