Процедури

Процедура № 2949 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 12.04.2019
Втора дата
Начална цена 20,180.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата КОНКУРС
Предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1906, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Тунджа”- Ямбол на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 1906
Дървесен вид бл;цр;кгбр;кдб;пкл; мжд;срлп;ак
Едра 14 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 104 куб.м.
За огрев 546 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 664 куб.м.