Процедури

Процедура № 2841 на ДГС Тунджа

Процедура № 2841 на ДГС Тунджа от 01.03.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 01.03.2019
Втора дата
Начална цена 4,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОБЕКТ 2019-2

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.