Годишен план за ползване на дървесина

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП „ДГС- ТУНДЖА" ДП - ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
10.02.2020 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ ЗА 2020 г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Тунджа
Годишен план за ползване на дървесина 2019
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ ЗА 2019 г
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА „ТП ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ ЗА 2019г.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Тунджа
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА"-ЯМБОЛ
Файл
Добавен
31.01.2018 / ДГС Тунджа
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2017г в ДГФ
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ЗА 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Тунджа
Одобрен, променен годишен план за ползване на дървесина през 2017
Файл
Добавен
09.02.2017 / ДГС Тунджа
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016г. в горски територии-държавна собственост
Файл
Добавен
02.12.2016 / ДГС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Тунджа