slide

Планове и разчети | ДЛС Тунджа

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА „ТП ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ ЗА 2019г.
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДЛС Тунджа
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА"-ЯМБОЛ
Файл
Добавен
31.01.2018 / ДЛС Тунджа
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2017г в ДГФ
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ЗА 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДЛС Тунджа
Одобрен, променен годишен план за ползване на дървесина през 2017
Файл
Добавен
09.02.2017 / ДЛС Тунджа
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016г. в горски територии-държавна собственост
Файл
Добавен
02.12.2016 / ДЛС Тунджа
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДЛС Тунджа