slide

Ценоразписи | ДГС Тунджа

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
07.02.2019 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ- СЕЗОН 2018-2019г
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Тунджа
Ценоразпис ОЗМ от чб
Файл
Добавен
18.01.2018 / ДГС Тунджа
ЦИНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ТВ.Д-ВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ 2018 г
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Тунджа
ценоразпис лп
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЧЕРЕН БОР /КАЛАМИТЕТ/
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ В ГР "ОРМАНА"- ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Тунджа
Ценоразпис вършина от чн
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ЧБ /СЛЕД ПОЖАР ИЛИ ОТ КАЛАМИТЕТ НА КОРОЯДИ/
Файл
Добавен
06.11.2017 / ДГС Тунджа
Ценоразпис орехова дървесина
Файл
Добавен
21.09.2017 / ДГС Тунджа
Цеворазпис
Файл
Добавен
06.06.2017 / ДГС Тунджа
cenorazpis fidanki 2017
Файл
Добавен
20.03.2017 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА на основание чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата
Файл
Добавен
15.03.2017 / ДГС Тунджа
ценоразпис 178-г
Файл
Добавен
16.08.2016 / ДГС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
20.07.2016 / ДГС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В СИЛА ОТ 07.07.2016 г.
Файл
Добавен
15.07.2016 / ДГС Тунджа