slide

Ценоразписи | ДЛС Тунджа

Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2021 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ТП ОТ ПОДОТД. 69„а“
Файл
Добавен
07.04.2020 / ДЛС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЧБ ОТ ПОДОТД. 232„о“
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА чб ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 128„ж“,„к“
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДЛС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА АКАЦИЕВА ДЪРВЕСИНА ОТ ПОДОТД. 147„ж“
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА - 2020
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ ЗА 2019/2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДЛС Тунджа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
18.09.2019 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
07.02.2019 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДГР„ОРМАНА“ НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“-ЯМБОЛ- СЕЗОН 2018-2019г
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис ОЗМ от чб
Файл
Добавен
18.01.2018 / ДЛС Тунджа
ЦИНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ТВ.Д-ВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ 2018 г
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДЛС Тунджа
ценоразпис лп
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ЧЕРЕН БОР /КАЛАМИТЕТ/
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ В ГР "ОРМАНА"- ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис вършина от чн
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДЛС Тунджа
ЦЕНОРАЗПИС ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ЧБ /СЛЕД ПОЖАР ИЛИ ОТ КАЛАМИТЕТ НА КОРОЯДИ/
Файл
Добавен
06.11.2017 / ДЛС Тунджа